EPS SOOJUSTUSMATERJAL

EPS-soojustusplaadid sobivad nii uute kui renoveeritavate hoonete soojustamiseks. EPS plaatide valimisel on vajalik teada seina konstruktsiooni ja võimalikku või vajalikku soojustuskihi paksust. Seina soojustatakse enamikel juhtudel väljastpoolt. See on soojustehniliselt parim lahendus ning välistab külmasilla välis- ja siseseina ühenduskohas.
Õhekrohv viimistlusega fassaadi soojustamisel peab EPS soojustusplaat kandma krohvikihi koormust ning selleks sobivad soojustusplaadid on EPS 60 või EPS 60 Silver tooted.
Fassaadiplaat valitakse paksusega, mis tagab piirdele soovitud soojapidavuse. EPS plaatide mugavamaks seinale kinnitamiseks valmistatakse plaadid mõõdus 1000 x 600 mm, plaadi paksus on kliendi valida.