Välisukse garantiitingimused, kasutus – ja hooldusjuhend

Välisukse kasutus- ja hooldusjuhend

Uste korrektse ja pikaajalise töötamise eelduseks on professionaalne komplekteerimine ja
paigaldus. Palume järgida tootjapolseid soovitusi.
Tehas ei vastuta vigastuste eest, mis on põhjustatud ebakorrektsest paigaldamisest,
kasutamisest, või hooldamisest.

Luku hooldus

Et veelgi pikendada omakorda luku eluiga, õlitage lukku ja hingesid. Seda on vaja teha kohe
peale paigaldust ja edasi vähemalt kaks korda aastas.

Tihendite hooldus

Regulaarselt puhastage tihendeid niiske lapiga. Vajadusel õlitage tihendeid silikoonõliga, mis
väldib tihendite külmumist ja purunemist.

Dekoratiivsete katteplaatide hooldus

Dekoratiivsete katteplaatide puhastamiseks ei tohi kasutada keemiliselt aktiivseid aineid,
samuti kriimustavaid või muid mehaanilisi kahjustusi tekitavaid vahendeid. Vajadusel võib
linkide ja katete puhastamiseks kasutada pehmet, veega niisutatud lappi. Uste kuivatamiseks
võib kasutada kuiva pehmet lappi.

Lävepaku hooldus

Vajadusel kasutada pehmet, veega niisutatud lappi. Vältige niiskuse kogumist lävepaku pinnal.
Ukse klaaspindade pesu
Klaaspindu puhastage selleks ettenähtud pesuvahenditega. Puhastusvahendi etiketilt
kontrollige, et see ei kahjustaks värvitud puidu pindu.

Varikatus

Kõik eramu välisuksetootjad kehtestavad garantiitingimused, arvestatuna, et välisukse kohale
on paigaldatud ilmastiku kaitseks varikatus. Avatud ukse korral peab jääma uks varikatuse alla.