Välisukse paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhend

Uste korrektse ja pikaajalise töötamise eelduseks on professionaalne komplekteerimine ja
paigaldus. Palume järgida tootjapolseid soovitusi.
Tehas ei vastuta vigastuste eest, mis on põhjustatud ebakorrektsest paigaldamisest,
kasutamisest, või hooldamisest.

Paigaldusviis

Torex metall korteri- ja maja välisuksed (seeriad Snegir, Delta, Omega, Ultimatum, X5) on paugaldatavad seina/fassaadi peale ning ei vaja reeglina välisviimistlust, kuna olemasolevad liistud katavad ära ukseava ca 5,5cm ulatuses. Viljandi Aken ja Uks tehase välisuksed ja tuletõkkeuksed on paigaldatavad seinaava vahele. Toote juures olevad mõõdud on ukseava mõõdud kui ei ole kirjeldatud teisiti. Samuti ei sisalda nende uste komplekt piirdeliiste.

Luku hooldus

Et veelgi pikendada omakorda luku eluiga, õlitage lukku ja hingesid. Seda on vaja teha kohe
peale paigaldust ja edasi vähemalt kaks korda aastas.

Tihendite hooldus

Regulaarselt puhastage tihendeid niiske lapiga. Vajadusel õlitage tihendeid silikoonõliga, mis
väldib tihendite külmumist ja purunemist.

Dekoratiivsete katteplaatide ja katteliistude hooldus

Dekoratiivsete katteplaatide ja liistude puhastamiseks ei tohi kasutada keemiliselt aktiivseid aineid,
samuti kriimustavaid või muid mehaanilisi kahjustusi tekitavaid vahendeid. Vajadusel võib
linkide ja katete puhastamiseks kasutada pehmet, veega niisutatud lappi. Uste kuivatamiseks
võib kasutada kuiva pehmet lappi.

Lävepaku hooldus

Vajadusel kasutada pehmet, veega niisutatud lappi. Vältige niiskuse kogumist lävepaku pinnal.
Ukse klaaspindade pesu
Klaaspindu puhastage selleks ettenähtud pesuvahenditega. Puhastusvahendi etiketilt
kontrollige, et see ei kahjustaks värvitud puidu pindu.

Varikatus

Kõik eramu välisuksetootjad kehtestavad garantiitingimused, arvestatuna, et välisukse kohale
on paigaldatud ilmastiku mõjude kaitseks varikatus. Avatud ukse korral peab jääma uks varikatuse alla.