Välisukse garantiitingimused, kasutus – ja hooldusjuhend

Välisukse paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhend

Uste korrektse ja pikaajalise töötamise eelduseks on professionaalne komplekteerimine ja
paigaldus. Palume järgida tootjapolseid soovitusi.
Tehas ei vastuta vigastuste eest, mis on põhjustatud ebakorrektsest paigaldamisest,
kasutamisest, või hooldamisest.

Paigaldusviis

Torex metall korteri- ja maja välisuksed (seeriad Snegir, Delta, Omega, Ultimatum, X5) on paugaldatavad seina/fassaadi peale ning ei vaja reeglina välisviimistlust, kuna olemasolevad liistud katavad ära ukseava ca 5,5cm ulatuses. Viljandi Aken ja Ukse tehase välisuksed ja tuletõkkeuksed on paigaldatavad seinaava vahele. Toote juures olevad mõõdud on ukseava või ukselengi välismõõdud.

Luku hooldus

Et veelgi pikendada omakorda luku eluiga, õlitage lukku ja hingesid. Seda on vaja teha kohe
peale paigaldust ja edasi vähemalt kaks korda aastas.

Tihendite hooldus

Regulaarselt puhastage tihendeid niiske lapiga. Vajadusel õlitage tihendeid silikoonõliga, mis
väldib tihendite külmumist ja purunemist.

Dekoratiivsete katteplaatide ja katteliistude hooldus

Dekoratiivsete katteplaatide ja liistude puhastamiseks ei tohi kasutada keemiliselt aktiivseid aineid,
samuti kriimustavaid või muid mehaanilisi kahjustusi tekitavaid vahendeid. Vajadusel võib
linkide ja katete puhastamiseks kasutada pehmet, veega niisutatud lappi. Uste kuivatamiseks
võib kasutada kuiva pehmet lappi.

Lävepaku hooldus

Vajadusel kasutada pehmet, veega niisutatud lappi. Vältige niiskuse kogumist lävepaku pinnal.
Ukse klaaspindade pesu
Klaaspindu puhastage selleks ettenähtud pesuvahenditega. Puhastusvahendi etiketilt
kontrollige, et see ei kahjustaks värvitud puidu pindu.

Varikatus

Kõik eramu välisuksetootjad kehtestavad garantiitingimused, arvestatuna, et välisukse kohale
on paigaldatud ilmastiku mõjude kaitseks varikatus. Avatud ukse korral peab jääma uks varikatuse alla.

Paigaldusjuhend – Dekoratiivkivid

Enne töö alustamist mõõtke ruum hoolikalt, arvutage seina pindala ja ostke 10% varuga materjali, kui on teoreetiliselt vajalik, piisava koguse Primerit, liimi, vajadusel vuugisegu ja immutusvahendit. Kui teil on vaja nurki paigaldada, ostke 5% varuga materjali. Kui ostate kogu vajaliku materjali korraga, võite olla kindel, et plaatide ja vuukide värv on ühtlane.

Värvide varieerimine ühes karbis on tahtlik, kuna see lisab fassaadile ja seinapinnale loomuliku ilme. Plaatide varjundite ühtlaseks jaotamiseks võtke üksikutest kastidest plaadid ükshaaval ja järjest välja ning ärge neid mitte mingil juhul sorteerima hakake.

Ümbritsev temperatuur ei tohiks pealekandmise ajal ega 48 tunni jooksul pärast seda olla madalam kui +5 ° C.
Enne töö jätkamist lugege pakendi juhiseid.

Tähelepanu! Tootja ei vastuta plaatide ebaõige pealekandmise tagajärgede eest ja kõik väited, mis puudutavad suurust või värvi mittevastavust peale paigaldust, ei kuulu reklamatsiooni alla.

Aluspind

Kõik aluspinnad peaksid olema tasased. Need peaksid olema piisavalt tugevad, ühtlase tekstuuriga, ühtlased, kuivad ja vabad lahtistest materjalidest, värvijääkidest, kleepumisvastastest ainetest ja rasvast.
Kruntida sihtpind näiteks Primeriga.

Paigaldamine

Alustage plaatide paigaldamist nurkadest või silmapaistvamatest kohtadest, vältides sundlõikeid ja liigseid vuuke nähtavatel kohtadel.

Tootmisprotsessis tekkinud kipsi tolm ja kuivanud tootmisjäägid eemaldatakse spaatli, traatharja, puhastusharja või muu sarnase tööriista abil.

Alustage liimimist altpoolt, toetades esimese plaatide rea pinnale. Kui plaatide jaoks puudub ühtlane ja horisontaalne tugi, paigaldage müürile alusliist, mille kõrgus ei ületa ühe plaatide rea kõrgust põranda või maapinna kohal. Kasutage liimi Elastik, järgides liimipakendil olevaid juhiseid. Kipsibaasil dekoratiivkive saab lõigata peenehambalise käsisaega, tsemendibaasil kive lõigatakse nurgalõikajaga.

Pinna kaitsmine peale paigaldust

Peale paigaldust immutage plaadid Immutusvahendiga, et tulevikus plaate hõlpsamini puhastada.
Plaatide immutamine on kõige soovituslikum 14 päeva pärast liimimisest.
Vita Doors, +37253831733, info@vitadoors.ee, www.vitadoors.ee

Classic vuugisegu dekoratiivkividele 7 KG

KASUTUSKOHAD

Tugeva kulumiskindlusega ja elastsete omadustega vuugisegu, mida kasutatakse plaatide, telliste ja
dekoratiivkivide vuukide täitmiseks ja viimistlemiseks. On väga vastupidav ilmastikuoludele (külma- ja veekindel).
Seda saab kasutada siseruumides tellistest, betoonist ja kipsplaadist vaheseintel, hoonete ja ühiskondlike ehitiste
välisfassaadidel. Ideaalne toode nii tsemendi- kui kipsivaasil dekoratiivkivide vuugitäitmiseks ja viimistlemiseks.

PINNA ETTEVALMISTAMINE

Enne vuukimist tuleb veenduda, et dekoratiivkivid on seinas korralikult kinni ning liim, millega need paigaldatud
on, oleks kuivanud. Kõige sobilikum aeg 2–3 nädalat pärast dekoratiivkivide paigaldamist. Seejärel eemaldage
vuukidest tolm ja mustus. Samuti liimi jäägid, mis ulatuvad vuugist välja.

SEGU VALMISTAMINE

Segu tuleb segada vispliga kuni 2 kg kaupa puhtasse ämbrisse, lisades mitme etapi kaupa vett.
Segage, kuni moodustub ühtlane niiske mass (segul peab olema niiske liiva konsistents ja see ei tohi kätele
kleepuda, sellest valmistatud pall peab pärast kerget lööki lagunema).

VUUKIMINE

Kasutades vuugipüstolit ehk pritsi (õige laiusega), laske vuugisegu vuukidesse ühtlase joana ning seejärel siluge
vuuk ürnalt, ühe tõmbega sobivaks. Ärge siluge vuuke mitu korda, kuna see võib tekitada läikiva pinna. Pärast
vuukide viimistlemist puhastage dekoratiivkivid tugeva pintsliga või harjaga vuugisegust. Tööde ajal ja umbes 48
tundi pärast tööde lõpetamist tuleb seina kaitsta liiga tugeva päikese, vihma ja tuule eest. Määrdunud
dekoratiivkive ei tohi tööde ajal niiske käsnaga või harjaga nühkida.

SOOVITUSED

Erineva koguse vee lisamine samale mördikogusele võib põhjustada värvierinevusi. Liiga märg segu ning
määrdunud tööriistad võivad fassaadi määrida. Olge äärmiselt ettevaatlikud. Ärge kasutage segu, mis langeb
maapinnale vuukimise ajal (see mõjutab vuugi välimust ja tugevust).
Vuugisegu sisaldab tsementi ja veega segamisel tekib sellel aluseline reaktsioon. Kaitske nahka ja silmi.
Silma sattumisel loputada hoolikalt veega ja punetuse korral pöörduda arsti poole.
Hoida laste eest. Ärge hingake kuiva vuugisegu tolmu sisse.

SÄILITAMINE

Vuugisegu tuleb hoida kahjustamata pakendis kuivas kohas. Säilivusaeg on 12 kuud alates pakendil märgitud
valmistamiskuupäevast.

KULUNORM

Kuni 2,5 m2 pakendist (7 kg). Kogus sõltub vuugi laiusest ja sügavusest.

SAADAVAL TOONID

Valge, Kreem, Hall, Grafiit

Primer Dekoratiivkividele 5L

STEGU krunt on pinnakrunt, mis on valmistatud kõrgeima kvaliteediga akrüülvaikudest. See seob tugevalt
pinnakihte, moodustades ühtlase hüdrofoobse (veekindla) katte.

Kasutamine

Betooni, vahtbetooni, kipsplaadi, kipsi kruntimiseks sise- ja välistingimustes. Kasutatakse keraamiliste plaatide,
värvide, tapeetide, liimide, betoonpõrandate ja tasanduskihtide all: vähendab täiuslikult pinna imendumist,
parandab nakkuvust, eemaldab tolmu ja kaitseb kulumise eest.

Kasutusmeetod

Kruntimiseks peab olema pind kuiv. Eemaldage kogu tolm, mustus, õli jne. Kandke PRIMER pintsli, rulli või
pihustiga pinnale ühtlase kihina. Väga imavad pinnad tuleks katta kaks või kolm korda. Kipsplaatide kruntimiseks
tuleks PRIMER lahjendada veega suhtega 1:1. Järjestikuste kihtide paigaldamise vaheline intervall peaks olema
umbes. 4 tundi. Kruntimise ajal peaks pinna temperatuur olema vahemikus + 5 ° C kuni + 30 ° C.

Kulunorm

Kuni 50 m2 ühe 5L kanistri kohta.

Ladustamine

Hoida temperatuuril + 5 ° C kuni + 30 ° C algselt suletud pakendis.

Kõlblikkusaeg

12 kuud alates pakendil märgitud kuupäevast.

Ohutus

S 2 – hoida lastele kättesaamatus kohas.
S 26 – silma sattumisel loputada koheselt rohke veega ja pöörduda arsti poole.
Tervisekaitse tunnuskood väljastatud tootja riigis Poola, mis vastab EU Tervisekaitse tunnistusele: 56/769/61/2010

Dekoratiivkivide immutus – Stone Shine

STONE SHINE – SILIKOONBAASIL IMMUTUSVAHEND DEKORATIIVKIVIDELE

Stone Shine on valge silikoonibaasil vetthülgav immutus ja viimistlusaine, mis on loodud
pindade veekindluse tagamiseks. Ta annab pindadele vetthülgava toime ja erinevatele
pindadele ainulaadse säraefekti – alates pärlist kuni kristallini.

Kasutamine:

STONE SHINE immutamine on loodud veekindluse tagamiseks krohvitud ja betoonist
plaadid ja dekoratiivkivid nii hoonetes kui ka välistingimustes.

Kasutusjuhend:

Kuiv pind tuleb kõigepealt puhastada mustusest, tolmust, õlist, rasvast jne.
Kõrval asetsevad pinnad, mida ei töödelda veekindla immutusainega, nt poleeritud
klaas, metall, puit, kivi jne, tuleb hoolikalt katta. Loksuta enne kasutamist. Krohvitud või
betoonplaadid (ainult üks kiht, ärge kandke niiskele pinnale – võib tekitada laigulist
efekti). Veekindlad pinnad peavad olema tootega põhjalikult ja ühtlaselt immutatud.
Välistingumustes kasutage vaid kuiva ilmaga ja temperatuuril vahemikus +5 kuni + 25 °
C. Soovitame kasutada 21 päeva peale kivide paigaldamist, kuna siis oleme kindlad, et
tootest on liigne niiskus väljunud. Pärast pihustamist loputage pihusti ots jooksva
kraanivee all, siis sate seda ka korduvalt kasutada.

Kulu:

kuni 10 m² pakendist / 1 L
Toote kulu võib varieeruda pinna poorsusest.

Ladustamine:

Immutusainet tuleb hoida kuivades ruumides temperatuuril vahemikus +5 kuni + 30 ° C,
suletud pakendis.

Säilivusaeg:

12 kuud alates pakendil näidatud tootmiskuupäevast.

Ohutus:

P 102 – hoida lastele kättesaamatus kohas.
P280 – Kandke kaitsekindaid / kaitseriietust / silmakaitset / näomaski.


Tootja: STEGU, Poola
Maaletooja: Vita-Ehitus OÜ, Vita Doors
Suur-Jõe 37, Pärnu, www.vitadoors.ee

Dekoratiivkivide immutus – Stone Care

Dekoratiivkivide hooldus – Stone Care

Stone Care on valge, silikoonbaasil immutusaine. Kuna immutusaine on silikoonbaasil, on tegemist täiesti veekindla ainega, mis on mõeldud kasutamiseks dekoratiivkivide kaitseks niiskuse ja määrdumise eest. Näiteks välistingimustes fassaadil või siseruumides köögi seinal.

Kasutamine

Kandke immutusaine 7 – 14 päeva pärast dekoratiivkivi paigaldamist pinnale. Immutatav pind peab olema mustuse ja tolmuvaba. Kandke pintsli või pihustiga ühtlase kihina kuni 2 kihti. Struktuursemate ja reljeefsemate pindadega dekoratiivkividele on lihtsam peale kanda pihustiga. Teist kihti soovitame peale kanda enne pinna täielikku kuivamist, ca 30 minuti jooksul.

Kulunorm

Kahe ettenähtud kihi pealekandmisel saab ühe pakendiga (2L) immutada 4-5 m², sõltub immutatud materjali imavusvõimest ja kasutatavast tehnikast.

Säilitamine

Säilitage originaalpakendis temperatuuril 5–30 ° C, kuivas kohas.

Soovitus

Turul pakutavate ehitusmaterjalide mitmekesisuse tõttu tuleb enne immutamist läbi viia katseimmutamine, et vältida materjali immutamisel tekkida võivaid ettenägematud muutused, näiteks tooni muutused jmt. Meie poolt pakutavate dekoratiivkividel probleeme ei esine, kuna toode on valmistatud spetsiaalselt just nendele toodetele. Hoolimata sellest võib vähesel määral muutuda dekoratiivkivi toon tumedamaks ja sügavamaks. Võimalusel tehke mitte nähtavas kohas proovi immutamine.

Ukse käelisuse määramine

Ukse käelisust määratakse alati ukse avanemise suuna poolt. Kui uks avaneb tuppa, sisse poole, on lihtsam seda määrata, toas olles. Välisuksed avanevad reeglina välja.